in

Panaginip na Tubig: Buhay at Pag-asa


ad

“Tubig ay buhay,” karaniwang kasabihan na naririnig sa tuwing maiuugnay sa mga bagay na hinaharap ang isa sa pinakamahalagang elemento sa mundo. Dahil sa pisikal na katawan man ng tao o sa heograpiya ng daigdig, ito ang may mas malaking bahagi, hindi maiiwasang pagtuunan ng higit na pansin ang kahulugan ng panaginip na tubig higit sa ano pa mang uri ng mga panaginip na ating nararanasan. Subalit ano nga ba ang ibig sabihin kapag nagkaroon ng bahagi ang tubig sa panaginip? Dapat ba itong magdulot ng pangamba o ng pag-asa?

kahulugan ng panaginip na tubig ayon sa katangian nito

Ang tubig sa panaginip ay itinuturing na isa sa pinaka makapapangyarihang simbolo dahil sa iba’t ibang katangiang mayroon ito. Malawak dahil may iba’ta ibang anyo at laki ng tubig; makapangyarihan dahil ang lahat ng madaaanan ng alon sa karagatan ay kanyang napagagalaw maliit man o malaki, mapanira kung ikaw ay nasa ilalim, dahil kaya nitong lamunin gaano man kalaking saksayang pangdagat, ngunit nakapagbibigay ng kalakasan dahil napapatid nito ang uhaw at nabibigyan buhay ang lupang tigang at nakapaglalabas ng natatagong kakayahan kung magagamit ng tama gaya ng kung paano nito itinatawid ang mga barko o maging ang mga surfers.

Dahil dito itinuturing na ang panaginip na tubig ay sumasalamin sa mas malaking bahagi ng ating katauhan na hindi natin nakikilala. Ang tubig sa panaginip ay may kinalalaman sa napakalawak na aspeto ng emosyon ng isang tao. Maaaring tinutukoy nito ang kasalukuyang kalalagayan ng emosyon o ang mga nakatakdang tunguhin nito sa mga darating na panahon. At dahil nga isang napakalawak na paksa ang emosyon ng isang tao, mahalagang matukoy kung ano ang katangian ng tubig sa panaginip. Ilan sa mga dapat isa-alang alang ay ang dami at kasapatan ng tubig. Mayroon bang sapat upang inumin, maipaligo o languyin? Anong kalalagayan ng panaginip na tubig? Ito ba ay maalon, mapayapa o mapamuksa? Gaano kalalim ang tubig at ito ba ay mapanganib dahil marumi o malinis na maaaring inumin?

kahulugan ng panaginip na tubig na baha

May ilang naniniwala na ang kahulugan ng panaginip na tubig baha ay hindi maganda. Ngunit ito ay maaaring perspekibo lamang ng iilan dahil sa pisikal na katangian ng baha na marumi. Mas mahalagang pagtuunan ng pansin ay ang mabuting kahulugan nito at kung paanong magkakaroon ito ng mabuting epekto sa nananaginip. Ang panaginip na tubig baha ay nangangahulugan ng malaking pagbabago sa emosyon na maaaring hindi pa handing harapin ng nananaginip. Ito rin ay maaaring mensahe ng kaisipan na hindi abot ng kamalayan na ang malaking pagbabagong nangyayari ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kabuuan kung hindi maisasaayos ang kalagayan ng sarili upang harapin ito. Ito rin naman ay hamon na mailagay sa tama ang lahat upang maranasan ang kabuuan ng mabuting bungang dala ng malaking pagbabagong nabanggit.

Kung ang panaginip ay nagpapakita ng isang lugar na binabaha ay simbolo ng mga suliranin na kasalukuyang pinagdadaaanan. Maaaring ang nananaginip ay masyadong nababagabag at kailangang mag-ukol ng panahon upang makapag isip at makahanap ng kapayapaan. Isa itong paalala na ang masyadong pagdadala ng alalahanin sa isip ay maaaring lumulunod na sa ibang aspeto ng kanyang buhay at maaaring makaapekto maging sa kanyang pakikipag ugnayan sa kapwa at pagharap sa mga susunod pang pagsubok. Isa itong hamon na humakbang patungo sa kapayapaan ng isip upang makapgdesisyon ng tama.

Ang kahulugan ng panaginip na tubig kung saan ang nananaginip ay biktima ng baha, ay maaaring mangahulugan na siya ay magsisimulang magkaroon ng malasakit sa mga tao sa paligid. Maaaring may mga tao sa kanyang paligid na dumaraan o daraan sa sitwasyong minsan niyang napagdaanan at napagtagumpayan. Ang tagumpay na ito ang kanyang maaaring ibahagi at magiging susi upang makapagbigay din ng liwanag at pag-asa sa kapwa. Sa pagkakataong ito, mahalaga na sa bawat pagsubok na kakaharapin at desisyon na gagawin ay isa-alang alang ang magiging kapakanan ng mga taong makakarinig ng testimonya ng kanyang tagumpay. Ito ang panahon kung saan dapat ay walang lugar ang pagsuko, panghihina at pagkatalo dahil walang pagsubok na ibibigay kung walang kaakibat na lakas upang harapin ito.

kahulugan ng panaginip na tubig ilog

Ang tubig ilog naman ay tumutukoy sa ating paglalakbay sa buhay. Tinatawag din ito ng karamihan na pakikipagsapalaran sa buhay. Bahagi rin nito an gating spiritwal na kalalagayan na maaaring makapagpalakas sa atin at tumulak upang maging matagumpay sa paglalakbay. May iba’t ibang paraan ang pagtugon ng isang lumalangoy sa ilog gaya rin ng iba’t ibang paraan ng pagtugon ng tao sa buhay. Ang pagpapatianod sa agos ng ilog ay nangangahulugan ng pagsabay sa agos ng kapaligiran upang makibagay at maging angkop sa kasalukuyang galaw. Ito ay panawagang magkaroon ng malinaw na direksyon sa buhay upang marating ang katagumpayan. May panaginip naman na ang tao ay may sinusundang pwersa na higit na makapangyarihan kaysa sa lakas ng agos ng ilog. Ito ay maaaring mangahulugan na ang nananaginip ay may sinusundang higit na mataas na autoridad gaya ng pananampalataya sa Diyos kaysa sa kapangyarihang umiiral sa mundo. Ang pagtaid sa ilog ay isang napakagandang uri ng panaginip dahil ito ay sa nagpapakita ng pagtawid o paglampas sa isang pagsubok gaano man kahirap ang kaharapin. Nangangahulugan din ito ng pag-akyat mula sa dating kalagayan patungo sa panibagong antas ng ilang aspeto ng buhay.

kahulugan ng panaginip na tubig na malinaw

Ang malinaw at payapang tubig ay sumasalamin sa tunay na kasiyahang nagmumula sa loob. Nagpapakita ito ng katiwasayan o di naman kaya’y panawagan upang hanapin ang katiwasayan at maayos na pakikitungo sa mga taong nakapaligid. Maaaring may mga pagsubok o hidwaang dumating ngunit ito ay hamon upang ang magkaroon ng kapayapaan hindi lamang sa labas kundi higit sa lahat ay sa loob. Dahil kung ang bagyo sa loob ay magwawakas, gaano man kalakas na bagyo ang maganap sa labas ay walang maidudulot na anumang pinsala. Ang ibig sabihin nito ay anumang negatibong bagay ang dumating o marinig, hangga’t may kapayapaan sa loob (inner peace), laging tama ang magiging tugon. Kapag ang pagbabago ay nagmula sa sarili, ang lahat ng bagay at tao sa paligid ay walang magagawa kundi unti unti ring matangay ng pagbabagong nararanasan dahil ang buhay ng nananaginip ay magiging kagaya ng isang bukal ng malinaw na tubig kung saan ang lahat ng iinom ay makakatagpo ng kaginhawahan.


ad

Panaginip na Patay, Katatakutan o Pag-asa

Panaginip na May Babae ang Asawa, Paano Haharapin?