in

Panaginip na Patay, Katatakutan o Pag-asa


ad

Isa na marahil sa pinakaaayawang panaginip ng bawat tao ay ang nakapangingilabot na panaginip ng patay. Bakit nga ba dumarating sa puntong pumapasok ang kamatayan sa panahong dapat ay umiipon ng lakas ang isang tao upang magpatuloy sa buhay? Totoo kaya ang paniniwala ng iilan na ang kahulugan ng panaginip na patay ay babala na ito ay maaaring mangyari sa nalalapit na panahon o di kaya naman ay ang paniniwala ng iba na kabaligtaran ang ibig sabihin nito?

Maaari bang piliing huwag managinip ng patay?

Sa bawat pagtulog ay nagkakaroon ang bawat tao ng panaginip. Bawat panaginip ay tumatagal mula lima hanggang dalawampung minuto. Maaaring ang ilan ay naaala at naibabahagi ng nananaginip sa iba sa oras ng paggising ngunit ang iba naman ay tuluyan na ngang naiimbak sa bahagi ng isip na hindi hayag sa kamalayan o subconscious mind at maghihintay na lamang muli ng tamang pagkakataon gaya ng déjà vu o pakiramdam na parang naulit na lang ang isang pangyayari sa buhay. Hindi rin maiiwasan ang managinip at lalong hindi rin nakapipili ang isang tao ng nais niyang mapanaginipan o maiwasang panaginipan dahil ang panaginip ay paraan ng ating isip upang itulak sa ating kamalayan ang mga bagay na nakatago sa likod ng ating kaisipan.

Kahulugan ng panaginip na namatay ang kaibigan

Ayon sa isang eksperto mula sa Chicago ang ibig sabihin ng panaginip na namatay ay taliwas sa katotohanan. Ang panaginip na namatay ang kaibigan ay hindi nangangahulugang mamamatay nga ang nasabing kaibigan. Maaari itong mangahulugan ng pagwawakas ng isang yugto sa kanyang buhay. Halimbawa ay pagwawakas ng isang kontrata sa trabaho o di naman kaya ay pagtatapos ng isang relasyon. Ito rin ay hudyat na, sa nasabing pagtatapos ay magsisimula ang panibagong yugto.

May mga pagkakataong ang kahulugan ng panaginip na patay ay sumasalamin sa mga pagbabagong nakikita natin sa ating sarili o sa mga tao sa paligid. Posibleng ito ay ang mga pagbabagong may kalakihan at masyadong nakaaapekto sa ating pakikipag-ugnayan sa isa’t isa at dinadala ito ng ating isipan bilang isang seryosong bagay kaya’t lumalabas ito sa panaginip sa anyo ng kamatayan. Ang pananaginip din ng patay ay inuugnay sa pagkakapareho ng katangian ng kamatayan at ng mga bagay na hindi kayang i-kontrol. Pareho silang may katangiang hindi kayang manipulahin, hindi alam kung kalian darating at kung ano at kanino susunod na magaganap.

Kahulugan ng panaginip na patay ang anak

May mga pagkakataon naman na ang isang ina ay nananaginip ng kamatayan ng kanyang anak. Ang nanay na nanaginip na namatay ang kanyang sanggol ay maaaring mangahulugan ng pagkilala at malalim na pagkaramdam ng bagong ina sa kanyang pananagutan sa bagong responsibilidad na protektahan at pangalagaan ang kanyang sanggol. Maaari ding managinip ang isang ina ng kamatayan ng kanyang lumalaking anak. Ito naman ay nagpapakita ng pag aalala ng nanay na kasabay ng paglaki nga kanyang anak ay ang kawalan niya ng kakayahan na manatili lagi sa tabi nito upang protektahan at ingatan ang anak katulad noong ito ay maliit pa. Sa kabuuan ang panaginip ng isang nanay na pagkamatay ng anak ay sumasalamin sa kanyang pag aalala bilang isang magulang.

Kahulugan ng panaginip na nasa sementeryo

Isang napakalaking dagok ang mawalan ng kaanak, kaibigan o minamahal. Madalas ay lumilipas ang ilang taon bago tuluyang mahilom ang sugat na dulot nito sa pamilya. May mga pagkakataon naman na dinadala ito ng ating isipan ng mas mabigat kaysa sa pagdadala ng ating emosyon sa paraan ng pangamba at takot. Nangangamba tayo para sa ating sariling buhay dahil ito ay nagpapakita na walang kasiguraduhan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. Sa mga ganitong pagkakataon ay maaaring magkaroon ng mga panaginip ang mga nagdadalamhati ng mga bagay na may kinalaman sa kamatayan gaya ng sementeryo. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi nangangahulugan na tayo ay maaaring sumunod anumang oras. Ito ay manipestasyon lamang ng pagdadalamhating pinagdadaanan, kabalisahan o kawalan ng kapanatagan. Ang ganitong panaginip din ay ang nagpapakita ng pangpupumilit ng likuran ng ating malay isip na lagyan ng takot at pangamba ang ating kamalayan. Mahalagang maagapan at mapag usapan upang mahanapan ng agarang solusyon ang mga ganitong uri ng pakiramdam dahil maaari rin itong makaapekto sa pang araw araw na pamumuhay ng isang nananaginip.

May maganda bang kahulugan ng panaginip na patay

Paboritong sabihin ng mga nakatatanda sa mga nakababatang nagkukuwento ng panaginip na patay ang linyang “ah kabaligtaran yan sa totoong buhay.” Kakatuwa ngunit sa isang banda ay may katotohanan. Ang pananaginip ng patay ay maaaring magdala sa atin upang salaminin at tuklasin kung mayroon nga bang bahagi ng ating kaisipan na pinamamahayan ng pangamba, takot pagkabalisa, kawalan ng kapayapaan o maging galit. Tinitingnan ito ng mga pshychologist bilang isang pagkakataon ng pagsusuri ng sarili upang lumago.

Sino ang maaaring managinip ng patay

Kahit sino ay maaaring magkaroon ng panaginip na siya ay patay o kaya naman ay namatay na kaibigan. Subalit mas madalas itong nararanasan ng mga taong dumaraan sa bahagi ng kanilang buhay na maaaring walang kasiguraduhan. Posible itong mga pangyayari na nagpabago ng karaniwang takbo ng kanilang buhay o kaya nama’y nag alis sa kanila sa kanilang comfort zone. Dahil nababago ang routine at naububuo ang pagaalinlangan, naiimbak ito bilang pangamba sa likod ng ating kamalayan. Sa mga ganitong pagkakataon mahalaga na matibay ang pananampalataya ng isang tao dahil kung mali ang magiging tugon sa pagharap sa takot na nabubuo sa kanyang isipan ay maaaring manatili ito ng mahabang panahon magpahina sa kanya.

Sa kabuuan ang panaginip ng kamatayan ay hindi dapat maging dahilan ng pagkatakot o ng pangamba. Ayon sa ilang pag aaral, nangangahulugan lamang ito ng kamatayan sa lumang pamamaraan ng pamu muhay at pagsisimula sa panibago. Maaaring hindi kaaya-aya ang pakiramdam, ngunit may mga pagkakataon na ang mga hindi kaaya-ayang pakiramdam na ito ay hahamon sa natatagong kakayahan sa bawat nilalalang na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang maihayag.

Panaginip ng patay na muling nabuhay

Pinakamasayang bahagi ng pananaginip ng patay ay ang makitang muling nabuhay ang taong namatay. Nangangahulugan ito ng iba’t ibang bagay ayon din sa kalalagayan ng nananaginip. Maaaring ito ay nangangahulugan ng kagalingan mula sa karamdaman, pagsilang ng bagong relasyon, pagkakataong kumita o pag usbong ng baong ideya na magbibigay ng malaking kapakinabangan sa hinaharap. Ito ay nangangahulugan din paglago ng ispiritwal na kalalagayan. Simbolo ito ng maaliwalas at matatag na kaisipan at paglago ng lakas ng loob.

Ano man ang panaginip na ating nararanasan, pangit o maganda, maaari nating piliin na tumugon sa positibong paraan. Katatakutan man ang dulot sa isipan, ngunit laging nasa pagpili natin nakasalalay ang magiging bunga nito para sa hinaharap.


ad

Ano ang Kahulugaan ng Ahas sa Panaginip?

Panaginip na Tubig: Buhay at Pag-asa