in

Panaginip na May Babae ang Asawa, Paano Haharapin?


ad

Pinakamasakit na marahil na bahagi ng buhay may asawa ang malamang hindi tapat ang taong inaasahan mong makakatuwang hanggang sa pagtanda. Kaya naman ganoon na lamang katindi ang takot at pangambang nararamdaman ng mga maybahay na ang asawa ay may babae sa panaginip. Higit na itong nakapagbibigay ng kabalisahan sa mga babaeng may anak dahil ang ganitomg uri ng mga panaginip ay hindi lamang makapagdudulot ng sakit sa kanya kundi posibleng makasira ng kinabukasan ng kanyang supling. Subalit kailan nga ba masasabing dapat nang manmanan ang asawa? Sapat kayang basehan sa lahat ng pagkakataon ang panaginip at kutob?

Bilang isang ilaw ng tahanan, mahalaga sa isang ina na mapanatiling buo at masaya ang kanyang tahanan. Importante rin sa kanyang matugunan ang pangangailangan ng pamilya, ito man ay pangkalusugan, intelektuwal at emosyonal. Ang unang palatandaan pa lamang ng ibang babae sa kanyang asawa ay itinuturing na niyang banta sa kasiguruhan ng kanyang pamilya at pinto sa posibleng pagkawasak nito. Kaya natural sa isang asawa na humanap kaagad ng daglian solusyon upang hindi na humantong pa sa malaking apoy ang maliit na kislap na ito.

Kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa totoo nga kaya?

Kadalasan, ang kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa ay bunga ng takot na maulit ang nakaraan. Maaaring nagbibigay ng hudyat ang isipan ng nananaginip na may nakaimbak pang takot at pangamba sa kanya dulot ng nakalipas na pagkakasala ng asawa o di naman kaya ay bilang alaala ng isang nakalipas na relasyon na nagwakas dahil din sa kawalan ng katapatan. Ang hindi pa nabuburang sakit na dala dala ng mga nakalipas na kabiguan at pagiging biktima sa nakalipas ng kawalang katapatan at ang sakit na dulot nito ay nananatili pa sa likod ng malay isip kung kaya’t lumalabas pa ito sa pamamagitan ng panaginip.

Sa mga ganitong pagkakataon, ang tunay na kalaban ay hindi ang asawa kundi ang sarili na ayaw magpatawad at ayaw makalimot. Malaking tulong kung mapaguusapan kaagad ng mag asawa ang nilalaman ng panaginip at ang naging bunga nito sa nananaginip. Ang madalas din na pag-uusap ng mag asawa ay isang mabuting paraan upang hindi magkaroon ng butas upang makapasok ang kaaway sa relasyon. Ayon sa isang eksperto, walang propesyonal ang magsasabing ang kahulugan ng panaginip na may babae asawa ay totoo.

Ang kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa ay kadalasang hindi tungkol sa katapatan ng asawa sa pagsasama. Mas madalas itong simbolo ng tunay na kalagayang emosyonal ng nananaginip. Palatandaan ito na ang nananaginip ay walang sapat na tiwala sa sarili o maging tiwala sa mga tao sa paligid na makagawa ng tama. Tanda rin ito ng kawalan ng kasiguraduhan at kapanatagan. Maaaring may pangambang nananahan sa puso ng nananaginip na hindi sapat an kakayahan niya upang gustuhin siya ng mga tao sa kanyang kapaligiran.

Kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa, bunga ng sariling kaisipan

Ang ilang mga napapansing pagbabago ng nananaginip sa kanyang asawang lalaki ay maaari ring maging batayan ng kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa. Maaaring may mga nagbabago sa nakasanayang kilos o pakikitungo ng asawa sa nananaginip. Posible rin naming nagkaroon ng pagbabago sa oras ng pag uwi mula sa trabaho o di kaya’y nabawasan ang dalas ng pakikipag ugnayan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring makapukaw ng kamalayan ng nananaginip at magdala sa kanya sa pagdududang may ginagawang lihim ang kanyang asawa. Kadalasan ay hindi kaagad ito naipapakita lalo na kung pinipili ng maybahay na tumahimik muna at mag obserba. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi maililingid sa likod ng malay-isip. Kadalasang naiimbak ito kung kaya’t gumagawa ng paraan upang maipahayag. Ang kaisipan rin ang naglalagay ng pakiramdam ng kawalan ng kasiguraduhan at kawalan ng tiwala ng maybahay sa kanyang sarili. Ang ganitong uri ng pagdududa ay mahalagang mapag usapan at maagapan. Dahil kung hindi ay maaari itong magdulot ng matinding epekto sa parehong isip ng mag asawa at unti unting maglayo ng kanilang damdamin sa isa’t isa.

Kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa, ayon sa kalagayan

May ilan pang kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa. Ang panaginip na ang asawa ay naghahapunang kasama ang iba ay maaaring sumalamin sa kalagayan ng nananaginip na napagkakaitan ng sapat na oras ng asawa. Maaaring ito ay lubos na abala sa trabaho kaya’t nakakaramdam ng pagka bale wala ang ina ng tahanan. Sa ganitong sitwasyon, importanteng itigil ang paggugol ng oras sa pag iisip tungkol sa panaginip at simulang kausapin ang asawa at magkasamang harapin ang problema hanapan ito ng agarang solusyon.

Ang kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa at inilantad ito sa publiko ay sumasalamin sa pakiramdam ng pagkapahiya. Maaaring may mga bagay na ginagawa ang nananaginip sa kasalukuyan na maaaring magdala sa kanya sa pagkapahiya kung hindi ito magtatagumpay. Lumalabas dito ang takot na mabigo. Hindi basta napaaalis ang ganitong pakiramdam ngunit maaari itong harapin ng may paghahanda. Sa bawat proyektong gagawin, dapat isa-alang alang na lahat ng tao ay may kani-kaniyang opinyon at pamantayan. Hindi kayang pasayahin lahat kung kaya’t magkaroon ng kapanatagan sa ginawang paglalagak ng oras , pagod at talento sa proyektong ginawa.

Ang kahulugan ng panaginip na may babae ang asawa at hayagan itong ipinakikita ng hindi nag aalala sa presensya ng asawa ay sumisimbolo sa kawalan ng pagpipigil sa sarili at pagiging maikli ng pasensya ng nananaginip. Ipinakikita nito na ang nananaginip ay nasanay na ang lahat ay gumagalaw ayon sa kanyang plano. Ang ganitong uri ng panaginip ay isang hamon upang basagin ang kanyang nakasanayan at subukang lawakan ang pag unawa at maging handa sa mga pagbabagong iba naman ang may dala.

Laging tandaan, ang mga panaginip patungkol sa asawang may babae ay hindi laging nangangahulugan na ito ay totoong nagaganap. Maaaring may kakayahan ang ating mga intuition na magpadala ng mensahe ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay angkop ang naipapasa nito. Kadalasan ang mga pagdududa at pag aalinlangan pa ang nagiging mitsa upang magsimulang magkalamat ang pagsasama ng mag-asawa. Higit sa ano pa mang bagay, ang tiwala sa isa’t isa at paglalaan ng oras na mapakag usap bilang magkaibigan ay napakahalagang susi upang tumagal ng matiwasay ang pagsasama.


ad

Panaginip na Tubig: Buhay at Pag-asa

Lalaki sa Panaginip: Misteryo, Lakas at Higit Pa