in

Kahulugan ng Panaginip na Natanggal ang Ngipin – Sulyap sa Kasalukuyan at Hinaharap


ad

Ang panaginip na natanggal ang ngipin ay di maitatangging nakapagdulot na at patuloy pang nakapagdudulot ng pagkabalisa sa maraming nakararanas nito. May iba’t ibang kakatuwa at kakaibang kahulugan ang ibinigigay ng ilan sa mga ganitong uri ng panaginip. Ito marahil ay bunga ng napakahalagang papel na ginagampanan ng maliliit na bahaging ito ng ating katawan.

Pinakaunang bahagi ng digestion o paglalagay ng pagkain sa loob ng katawan upang mabuhay ay nagaganap sa ating mga bibig. Ang pinaka unang bahagi naman ng bibig na gumaganap nito ay ang ating mga ngipin. Ngipin ang ginagamit nating simbolo ng pagtanggap sa mga tao at pangyayari sa pamamagitan ng matamis na ngiti. Ito rin ang ginagamit upang ipahayag ang matinding alimpuyos ng damdamin kagaya ng galit na naipapakita sa pamamagitan ng pagngangalit. Ilan lamang ito sa mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga ngipin kung kaya naman ito ay pinaniniwalaang isang napakahalagang simbolo at bahagi hindi lamang na pisikal kundi ng iba’t ibang mahahalagang aspeto ng buhay na hindi hayag sa atin.

Kahulugan ng Panaginip na Natanggal ang Ngipin na Dapat Paghandaan

Ang panaginip na natanggal ang ngipin ay iniuugnay sa epekto nito sakaling sa pisikal nangyari. Sa oras na ang isang tao ay natanggalan ng ngipin, nababawasan o di naman kaya’y humihina ang kanyang kakayahan na durugin ang pagkain. Iniuugnay ito sa ating kakayahang iproseso ang mga bagay na inihahatid sa atin ng buhay. Maaaring nagiging mabilis ang takbo ng mga pangyayari at nawawalan tayo ng kakayahan na masabayan ito dahil sa dami ng alalahanin na nauuna nating harapin. Kadalasan sa ganitong sitwasyon ay naiiwan tayong takot magdesisyon kaya may mga pagkakataong pinipili nating huwag na lamang humakbang. Ito ay panawagan upang suriin ang mga bagay na binibigyan natin ng prayoridad. Maaaring may mas mahahalagang bagay na dapat ay nauunang pagtuunan ng pansin ngunit napababayaan dahil nauubos ang ating oras at lakas sa mga bagay na maaari namang hindi unahin.

Ang panaginip na natanggal ang ngipin ay isa ring babala sa mga desisyong nakaambang hakbangan ng natanggalan ng ngipin. Nagaganap ito sa mga pagkakataong ang taong nananaginip ay nahaharap sa pagpili o pagdedesisyon kung saan limitado ang maaaring pagpilian. Maaaring ang mga pagpipilian ay parehong magbibigay ng positibo at negatibong epekto. Sa ganitong pagkakataon ang panaginip tungkol sa ngipin ay paalala na maging matalino sa pagpili at timbangin ng mabuti ang mga pagpipilian.

May mga pagkakataon na ang panaginip tungkol sa ngipin ay may kinalaman sa pinagdadaanang kawalan ng natanggalan ng ngipin. Maaaring ito ay dahil sa pagkawala ng isang minamahal sa buhay, paghihiwalay o di kaya naman ay pakiramdam ng pag-iisa at pagiging malapit sa panganib at sakit. Posible rin itong dahil sa pagbabagong pinagdaraaanan sa trabaho o relasyon. Maaaring ang natanggalan ng ngipin ay lumipat ng trabaho o paaralan o di naman kaya ay may panibagong pakikipag ugnayan na humihingi ng pagbabago sa maraming bahagi ng kanyang pang araw araw na buhay.

Kahulugan ng Panaginip na Natanggal ang Ngipin na Dapat Ipagdiwang

Sa kabilang dako, ang kahulugan ng panaginip na natanggal ang ngipin ay dapat na maging dahilan ng pagdiriwang. Nangangahulugan ito ng paglago ng tiwala sa sarili at pag angat ng kalakasan. Hudyat ito ng pag taas ng antas ng pagiging agresibong mapangyari ang ninanais. Kasabay nito ay ang paglakas hindi lamang ng pisikal kundi ng iba’t ibang aspeto ng pamumuhay. Dahil dito ang natanggalan ng ngipin sa panaginip ay magkakaroon ng kakayahang maiangat ang kalagayan sa kanyang bokasyon, trabaho man ito o pag-aaral dahil makikita ng karamihan ang paglitaw ng kanyang kakayahang mamuno at umiba ng direksyon sa gitna ng maling agos ng kapaligiran. Maging mapagbantay lamang na hindi malunod ng kalakasan dahil ang maling pagpapakita nito sa iba ay maaaring maging katitisuran. Subalit ang tamang paggamit naman nito ay magiging daan upang madala rin ang iba sa kanilang potensiyal na kakayahan.

Ang kahulugan ng natanggal na ngipin ay isa ring hamon upang subukang pakawalan ang mga bagay na hawak ngayon upang mayakap ang mas magagandang bagay na nakalaan. Maraming mga kakayahan pang hanggang ngayon ay hindi hayag sa bawat isa. Mga kakayahang bago pa man tayo ipinanganak ay nakatakda nang magamit natin para sa hinaharap. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi magkaroon ng kaganapan kung hindi natin susubukang bitiwan ang mga bagay na inaakala nating makabubuti para sa atin. Gaya ng pisikal na proseso na dinaraanan ng natanggalan ng ngipin, ang pagkawala ng marupok na ngipin o milk teeth ay magbibigay daan upang lumabas ang bago at matibay na kapalit nito na tinatawag ding permanent teeth.

Kahulugan ng Panaginip na Natanggal ang Ngipin Mahalaga sa Pagharap sa Buhay

Ang kahulugan ng panaginip na natanggal ang ngipin ay sumasalamin din sa pagtanggap natin sa mga aral na natutunan natin sa buhay. Dahil ang ngipin ang unang dumudurog sa pagkain upang mapakinabangan ng ating katawan, ang panaginip tungkol sa ngipin ay nagpapahayag ng kakayahan at kagustuhan nating tanggapin ang mga aral na itinuturo sa atin ng ating mga karanasan sa buhay. Itinuturing din ayon sa paniniwala na ang panaginip na natanggal ang ngipin ay hudyat na ang natanggalan ng ngipin ay nangangailangan ng karunungan at payo.

Ang panaginip na ngipin sa unahan ang natanggal ay maaaring mangahulugan na ang natanggalan ng ngipin ay maraming mga bagay na hinaharap at hindi namamalayang higit ito sa kanyang kakayahan o kapasidad. Ang panaginip na ngipin sa itaas ang natanggal ay nangangahulugan naman ng pangangailangang patalasing muli ang mga pangitain ng natanggalan ng ngipin. Ito ay dahil sa ang mga ngipin sa itaas ay itinuturing na kanilang munting mga mata. Ang mga mata ang pinakamalinaw na simbolo ng pananaw at pangitain.

Kapag ang panaginip tungkol sa ngipin naman ay naganap sa harap ng salamin, ito ay simbolo ng pangangailangan ng kaliwanagan ng nananaginip tungkol sa kanyang pagkilala sa sarili. Kung hindi ito mapagtutuunang pansin ay maaari ring magdulot ng kalituhan sa natanggalan ng ngipin tungkol sa dahilan ng kanyang pagkalikha. Kung ang pagkabungi naman ay dahil sa pagkagat ng pagkain sa panaginip, maaaring ang nabungi ay may dinaraanang pagsubok na nahihirapan siyang unawain.

Ang paraan ng paggiling ng ngipin sa ating pagkain ang magsasabi kung gaano karaming sustansiya lamang ang makukuha ng ating katawan. Gayun din naman, kung anong uri lamang ng pang unawa at pagtugon ang ilalaan natin sa mga panaginip at mensaheng natatanggap, ang makapagsasabi kung magkakaroon nga ba ang mga ito ng mabuting bunga sa ating mga buhay at sa mga tao sa ating kapaligiran.


ad

Lalaki sa Panaginip: Misteryo, Lakas at Higit Pa

Ano Ang Gamot Sa Insomnia?