in

Lalaki sa Panaginip: Misteryo, Lakas at Higit Pa


ad

Pinakamataas na uri sa lahat ng nilikha ang tao at lalaki naman ang kinikilalalang mas dominanteng kasarian dahil sa likas nitong kalakasan at kakayahan. Dahil dito ay hindi maikakailang bihira ang nagkikibit-balikat na lamang sa mga ganitong uri ng panaginip kung saan lalaki ang tampok. Ang ilan nga’y sinasaliksik pa ang kaugnayan nito sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan o mangyayari sa hinaharap. Ito man ay may maganda o nakababahalang kahulugan, mahalagang maunawaan kung ano nga ba ang mga dapat gawin o maging tugon sa mga ganitong uri ng panaginip.

Kadalasang sa bawat pamilya ay iginagalang ang tinig ng ama bilang huling desisyon. Sa kawalan naman ng kakayahan ng ama na magbigay ng pasya ay dinirinig ang opinyon ng pinakamatandang lalaki sa pamilya. Ang ganitong kataas na pagtinigin sa kasarian ng lalaki ang dahilan kung bakit ang kahulugan ng panaginip na lalaki ay iniuugnay sa aspeto ng paggawa ng desisyon ng nananaginip. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring ang nananaginip ay may kinaharap, may kinakakaharap o may kakakaharaping pangyayari kung saan ang kanyang desisyon ang magtatakda ng mga susunod pang mahalagang mangyayari. Maaaring itong sumimbolo sa depression na pwedeng idulot sa sarili at sa iba kung mali ang pagdedesisyon ng nananaginip. Ito rin ay sumasalamin na may mga aspeto ng buhay na nananawagan ng pagbabago at paglago. Posible rin itong isang pag-asa na may isang bagong makakaugnayan na magiging inspirasyon o tagapagbigay ng kasiyahan at lakas sa kanya. Maaaring bagong tao na darating o di kaya nama’y dati nang kasama o kaibigan na magkakaroon ng pagbabago sa buhay kaya naman magkakaroon din ng bagong papel na gagampanan sa kapwa.

Ano ang masasabi ng iba’t ibang lahi tungkol sa kahulugan ng panaginip na lalaki

Sa Persia, pinaniniwalaang ang kahulugan ng panaginip na lalaki ay posibilidad ng mga parating na suliranin at pagsubok. Maaaring ang nananaginip ay nahaharap o mahaharap pa lamang sa mga pag uusig at tukso sa bahay, sa trabaho o sa kung saan man siya naglalagi sa araw-araw. Simbolo rin ito ng selos at pagkainggit ng nananaginip o ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang lalaki sa panaginip ay isang mensaheng kanilang tinutugunan ng pagtatama ng sarili at pagpapalakas ng emosyonal, intelektuwal at ng sosyal ng aspeto ng sarili.

Ang mga lahi mula sa Silangan ay may matibay na paniniwala na ang kahulugan ng lalaki sa panaginip ay nakababahala. Ayon sa kanila, nangangahulugan ito ng maling hakbang na magagawa ng nananaginip na hindi lang makaapekto sa kanya at mga mahal sa buhay kundi magpapahirap sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ito rin ay nangangahulugan ng takot at pangamba. Kung kaya naman ang lalaki sa panaginip ay isang hamon sa kanila upang maghanda na maging mas matatag at magpalakas ng kalooban para sa nakaambang pagsubok.

Ang Europa kamakailan lang ay naglabas ng panibagong kahulugan ng panaginip na lalaki. Ayon sa kanilang bagong interpretasyon, and lalaki sa panaginip ay isang magandang palatandaan. Simbolo ito ng tapang, lakas at kasiguraduhan para sa isang babae. Siya ay magkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang nilalaman ng kanyang puso, anuman ang humadlang sa kanyang daraanan.

Ayon din sa kanila, ito ay maiuugnay din sa kaugnayang emosyonal ng isang babae sa napanaginipang lalaki. Maaaring ito ay isa sa mga nilalaman ng kanyang isipan na nasa likod ng kanyang kamalayan. Ito rin ay sumasalamin sa nararamdaman o tugon ng isang babae sa kanyang pakikipag ugnayan sa isang lalaki. May mga pagkakataon na kahit kilala natin nag lalaki sa panaginip ay ang katangiang nilikha ng ating isip ang nakikita sa panaginip. Ang mga anyo ng lalaki sa panaginip na ito ay bunga ng mga alaala, pangarap, ideyolohiyang na buo sa isip ng nananaginip patungkol sa lalaking napanaginipan.

Isa pang kahulugan ng panaginip na lalaki ay aspeto ng sariling emosyon, takot at pag-asa. Depende ito sa uri ng nagiging ugnayan sa pagitan ng nananaginip at ng lalaki sa panaginip. Bawat katangian ay sumasalamin sa isa sa mga katangian ng nananaginip. Halimbawa, ang nananaginip ay natakot sa lalaki sa kanyang panaginip, maaaring nangangahulugan ito na na mayroon siyang ugali o katangian na mas makapangyarihan sa kanya sa halip na siya ang magmanipula. Posible itong pagiging matampuhin, magagalitin o takot. Ang mga ganitong katangian ay dapat na mapag aralang kontrolin at hindi dapat na naghahari sa buhay.

kahulugan ng panaginip na lalaki; multo ng nakaraan

Ang soul ties ay isa ring posibleng pahiwatig kung bakit nagkakaroon ng lalaki sa panaginip. Ito ay isang malalim na uganayan sa pagitan ng dalawang tao na nabubuo sa pamamagitan ng pagiging malapit sa isa’t isa, pangako o ng matalik na ugnayan. Hindi natin namamalayan sa bawat malapit na pakikipag ugnayan natin ay may mga bahagi ng ating buhay na hindi sinsadyang naibabahagi sa isa’t isa. Depende sa lalim, ito ay maaaring manatili ng mahabang panahon. Maaaring ang nananaginip ay may naputol na ugnayan sa isang lalaki at ito ay nag-iwan ng tinatawag na unhealthy soul tie kung kaya’t may mga pagkakataon na bumabalik ito sa kanyang kamalayan habang natutulog. Muling nagbabalik ang mga masasaya at malulungkot na alaala o di kaya naman ang mga bagay na ninais nilang mangyari na hindi naisakatuparan. Mahalagang magawan ng solusyon ang ganitong sitwasyon dahil may posibilidad na magpaulit ulit ito kung hindi tuluyang makakalaya ang nananaginip. May mga pagkakataong malalim ang nagiging bunga nito at maaaring humantong sa maling pagtakas gaya ng pagpasok sa maling relasyon o di kaya naman ay depression.

kahulugan ng panaginip na lalaki; lalaking aspeto ng pagkatao

Ayon sa psychology, may lalaking bahagi ang likod ng ating malay isip na tinatawag na animus. Minsan ito ay nagpapakita sa panaginip upang ipakilala ang bahagi ng ating animus na kailangan nating tanggapin at angkinin upang magkaroon ng kabuuan o tinatawag na individuation. Upang maganap ang individuation, kailangang makilala natin ang lahat ng bahagi ng likod ng ating malay-isip. Ngunit dahil nga hindi lahat ay hayag, nakatutulong ang karakter ng lalaki sa panaginip upang maibunyag sa atin ang ating mga katangian na hindi natin alam. Ang paghahayag na ito ay isa ring pagsubok kung gaano nating kayang tanggapin ang mga bagay sa ating pagkatao na hindi pa natin nakikilala.


ad

Kahulugan ng Panaginip na Natanggal ang Ngipin – Sulyap sa Kasalukuyan at Hinaharap